Greška
  • XML Parsing Error at 1:963. Error 9: Invalid character
You are here:  

Mukarac-Vaga-ljubavni-profil Mukarac Vaga ?esto se i bez problema u svom ivotu zaljubljuje. On je po prirodi dobro odgojen, zra?i energijom i armom i uiva u ivotu. On voli lijepe stvari i oboava suprotni spol. Lako uspostavlja kontakt sa osobama suprotnog spol, ali ?esto ima poteko?a da razumje emocije svoje partnerice, jer to su individualne stvari koje se ne izra?unavaju uz pomo? poznatih matemati?kih formula.
Upravo iz tog razloga, bez obzira na njegovo veliko iskustvo u ljubavnim igrama, mukarac Vaga ?esto dolazi u situaciju da izgubi osobu do koje mu je zaista stalo.

On je sa njegovim oputenim pristupom u stanju zavesti i najoprezniju djevojku do totalne predaje. Upravo u toj fazi se obi?no i javlja njegova dilema kada osjeti da ju je dobio, vise nije siguran da li je ona bas ta koju on eli.
Mukarac Vaga uvijek ima potrebu za partnericom, zaljubljuje se lako i ?esto, i svojom velikodunom i armantnom osobno?u olakava svakoj dostupnoj eni da se u njega zaljubi. On je u stanju pod svaku cijenu zadovolji svoju partnerku, ?ak iako za to mora da uloi puno truda. On voli ljepotu u svim vidovima ivota , a pogotovo kada se radi o ljepoti suprotnog spola.
Mukarac Vaga koristi inteligenciju i arm kao oruje i stru?njak je za namamiti plijen. Ipak, kada do?e do to?ke sa koje treba krenuti u akciju, tu nastupa njegova neodlu?nost i on po?inje da analizira sve za i protiv razloge. Dok god postoji i najmanja sumnje, on ?e se samo igrati sa eljama i osje?ajima svoje rtve. Ipak, on nikada nema zle namjere da namjerno povredi partnericu.


Pretraga

Leo
Ned
16 degree(s)
Aries
Moon in Aries
10 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
19 day(s) old