Greška
  • XML Parsing Error at 1:963. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil - Vaga

Ljubavni profil - VagaOsobe koje su ro?ene u horoskopskom znaku Vage imaju vrlo profinjeni ukus i izraen smisao za estetiku. Vage poklanjaju veliku panju svom vanjskom izgledu, a naj?e?e izgledaju lijepo i elegantno. Zbog toga su privla?ni i ugodni ljudima koji ih okruuju. Ljubav i partnerstvo su im neto najdragocjenije u ivotu. Vaga ne samo da vodi ra?una o svom vanjskom izgledu ve? ona vjeruje da vanjska elegancija i arm reflektiraju unutranju ljepotu!
Ponekad osobe koje ih okruuju mogu dobiti dojam da su Vage previe zaokupljene svojim vanjskim izgledom i svojim emotivnim ili materijalnim potrebama, tako da zaboravljaju na ostatak svijeta.

U odre?enom smislu ta tvrdnja jest istinita, jer Vaga ima visoke kriterije te upravo na taj na?in pravi strogu selekciju pri izboru svog drutva, teme ili potencijalnog partnera.
Prvo pitanje na koje trebate odgovoriti prilikom vaeg susreta sa Vagom jest: Da li zaista pripadate krugu odabranih i da li djelujete dovoljno atraktivno, privla?no i armantno prema visokim standardima koje je postavila ta Vaga?
Nemojte zaboraviti da vam lijep fizi?ki izgled daje prednost kod Vage, ali istovremeno trebate ispuniti i neke druge zahtjev. Tako se od Vas o?ekuje da ste romanti?ni, zabavni, armantni, neodoljivi i da imate izraen stav. Vaga ?e uredno prosti i materijalne mogu?nosti. Nakon ovoga trebalo bi vam biti jasnije zato se kae za Vage da nisu niti malo skromne u svojim zahtjevima.
Vagine osobine su: neodoljivost, senzualnost, zavodljivost, arm, romanti?nost, optimizam; te upravo zbog svega ovoga osobe ro?ene u horoskopskom znaku Vage su vrlo poeljni i rado vi?eni na raznim mjestima, te su izuzetno privla?ni za suprotan spol.
Sklon je finim stvarima i pojavama, kao i umjetnosti, te isto takvom ponaanju i izraavanju. Vaga je sposobna staviti se u poziciju drugog te zato dobro razumije druge, ponekad i do te mjere da zaboravlja na samog sebe i svoje potrebe. Zbog tenje da uvijek uskla?uje stvari, zna upasti u zamku neodlu?nosti, pa predugo razmilja i vae, te dok izabere, ako uop?e izabere, ili postavi stvari na mjesto koje bi im pripadalo, prilika je ve? prola. Istu neodlu?nost i njene posljedice moe nadoknaditi armom kojim zra?i u svakoj prilici.
Vaga se trudi da svojom pojavom oduevi sve oko sebe i naj?e?e u tome i uspijeva. Upravo iz tog razloga tipi?na Vaga brzo ispunjava svoj telefonski imenik, tako da se ne treba ?uditi sto se u njihovim imenicima nalazi veliki broj imena. Naravno, ve?inu tih imena upravo ?ine osobe suprotnog spola ili potencijalni udvara?i, oboavatelji i ostale tajanstvene osobe.


Pretraga

Leo
Ned
16 degree(s)
Aries
Moon in Aries
10 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
19 day(s) old